Povrat / oslobođenje plaćanja godišnje naknade
za uporabu javnih cesta

Povrat dijela plaćene godišnje
naknade za uporabu javnih cesta - ODJAVA VOZILA

Oslobađanje plaćanja godišnje
naknade za uporabu javnih cesta - OSOBE S INVALIDITETOM

Ispuni zahtjev